This site works best with cookies enabled.

 

Laipni lūgti Jūsu personīgajā profila lapā!

Pieteikšanās konkursam Game Changer jeb Pārmaiņu līderis 2020 sākas 2. martā!

Jūsu ērtībai esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus. Lūdzu, iepazīstieties ar tiem sadaļā Biežāk Uzdotie jautājumi (FAQ).

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu rakstiet uz e-pastu: [email protected]  

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir Reach for Change?

Reach for Change ir Kinnevik grupas un Sāras Damberas (Sara Damber) dibināta starptautiska bezpeļņas organizācija. Reach for Change sniedz palīdzību sociālajiem uzņēmējiem, kuru ideju veiksmīgas realizācijas gadījumā, tiks panākta skaidra pozitīva ietekme uz bērnu dzīves uzlabošanu visā pasaulē. RfC, atkarībā no konkrētā konkursa noteikumiem, piešķir gan finansējumu, gan sniedz apmācības par uzņēmējdarbības attīstības aspektiem. 

Fonds darbojas kopš 2010. gada, un kopš tā laika fonds ir atbalstījis vairāk nekā 1000 sociālos uzņēmējus kopumā 18 valstīs, trīs kontinentos. Tā rezultātā mēs palīdzējām vietējām kopienām  un uzņēmējiem uzlabot dzīvi vairāk nekā četriem miljoniem bērnu visā pasaulē.

Kas ir sociālais uzņēmējs?

Sociālais uzņēmējs ir persona, kas apzinājusi aktuālu sociālu problēmu sabiedrībā un piedāvā inovatīvas idejas tās risināšanai. Savā darbībā bieži izmanto biznesa principus, lai attīstītos un kļūtu par ilgtspējīgu organizāciju, un tāpat kā tradicionālais uzņēmējs vadītu savu biznesu. Tomēr, atšķirībā no tradicionālā modeļa, sociālā uzņēmēja primārais mērķis ir ievest izmaiņas sabiedrībā, nevis gūt peļņu. 

Kādi ir konkursa PĀRMAIŅU LĪDERIS mērķi? 

Konkursa mērķis ir atbalstīt veiksmīgas un svaigas idejas Latvijas bērnu dzīves uzlabošanai. Finālistiem tiks piešķirts atbalsts ideju īstenošanai un attīstīšanai ilgtermiņā.

Kas ir PĀRMAIŅU LĪDERIS? 

o   Sociālais uzņēmējs, kas sabiedrībā un vidē ievieš pozitīvas pārmaiņas.

o   Gudrs un drosmīgs novators, kurš saskata iespējas tur, kur citi redz tikai problēmas.

o   Godīgs uzņēmējs ar vēlmi padarīt pasauli par labāku vietu bērniem.

Kā pieteikties konkursam? 

Pieteikties konkursam iespējams, aizpildot anketu un atbildot uz jautājumiem par izvirzīto ideju un profesionālo pieredzi, mājas lapā: www.reachforchange.org, izvēloties Latviju valstu sarakstā un klikšķinot uz "Reģistrēties". Pieteikšanās periods ir no 2020.gada 2. marta līdz 1. aprīlim. 

Kā tiks noteikts konkursa uzvarētājs? 

Mēs meklējam drosmīgus, uzņēmīgus cilvēkus, kam ir svaigas idejas par to, kā uzlabot bērnu dzīvi Latvijā un kuri nākotnē plāno strādāt pilnu darba laiku, lai attīstītu šo ideju. Konkursā ir paredzēts plašs un intensīvs atlases process, kurā tiks iesaistīti Reach for Change un partneru organizāciju darbinieki (tostarp sociālo uzņēmēju padomdevēji), kā arī ārējie eksperti. Konkursa uzvarētāju noteiks žūrija. Mēs meklējam visuzņēmīgāko kandidātu ar vislabākajām idejām, tāpēc tiem, kas pretendē uz Pārmaiņu līdera godu, būs jāpārliecina pieaicinātie eksperti.

Kāds atbalsts tiks piešķirts gadījumā, ja ideja tiks atzīta par veiksmīgu? 

Konkursa finālisti saņems atbalstu ideju pilnveidošanai un attīstīšanai. Uzvarētājam tiks piešķirta speciālā balva no partneru organizācijas un sniegtas uzņēmējdarbības konsultācijas. Pārējiem finālistiem tiks nodrošināta iespēja iegūt papildus zināšanas par iespējām attīstīt savas idejas plašākā mērogā Sociālās uzņēmējdarbības inkubatorā, kā arī pieeja plašam biznesa kontaktu tīklam. Mēs sekosim līdzi progresam idejas īstenošanas gaitā

Kas notiks pēc pieteikuma anketas iesniegšanas?

Visi pieteikumi tiks izvērtēti, un to pieteikumu, kas atbildīs izvirzītajiem kritērijiem, autori tiks aicināti uz otro kārtu – sniegt papildu informāciju par piedāvāto biznesa modeli un prezentēt savu ideju. Konkursa uzvarētāju noteiks žūrija. Lai noskaidrotu vai Jūsu ideja tika konkursa otrajā kārtā,  nepieciešams ielogoties Jūsu personīgajā kontā latvia.reachforchange.org. Informācija par nākamās kārtas rezultātu tiks nosūtīta arī uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. 

Vai es varu pieteikt vairāk nekā vienu ideju/projektu? 

Saskaņā ar konkursa nolikumu, viena persona var pieteikt tikai vienu ideju.  Ja Jums ir vairākas idejas, izvēlieties vienu, to kurā Jūs esat vairāk iesaistīts un ticat.  

Vai ir noteikts, cik garas var būt manas atbildes pieteikuma anketā? 

Jā. Mēs vēlamies redzēt īsas, kodolīgas un jautājumam atbilstošas atbildes

Vai drīkst divas vai vairāk personas kolektīvi pieteikt vienu ideju? 

Ja Jūs esat idejas iedvesmotāji un Jums abiem ir vienādas pozīcijas, Jūs varat pieteikt vienu ideju aizpildot vienu pieteikuma formu. Sniedzot personīgo informāciju, Jums būs jānorāda, ka esat divas personas. Tomēr, ņemiet vērā, ka, ja tieši Jūsu ideja tiks atbalstīta, Jūs saņemsiet tikai vienu vietu Sociālās uzņēmējdarbības inkubatorā, tāpēc Jums būs jāpieņem lēmums, kurš no Jums labāk atbilst šai pozīcijai. Pieteikumi no vairāk nekā diviem cilvēkiem nav ieteicami. 

Kā es varu uzzināt, vai mans pieteikums ir iesniegts? 

Ielogojoties savā personīgajā kontā, varēsiet redzēt vai Jūsu pieteikums ir reģistrēts kā "Iesniegts”. 

Kad es ielogojos manā personīgajā kontā, tur nav atzīmēts, ka mans pieteikums ir iesniegts, bet es to iesniedzu vakar. Kas ir noticis? 

Izskatās, ka Jūsu pieteikums nav iesniegts, mēs lūdzam Jūs iesniegt to vēlreiz (ja pieteikšanās termiņš nav beidzies). Pārliecinieties, lūdzu, ka Jūsu ideja ir atzīmēta kā "Iesniegts", pirms iziet no sava konta.  

Vai ir iespējams tikties ar kādu no konkursa organizatoriem personīgi, lai pārrunātu piedāvāto projektu?

Visi pieteikumi tiks izvērtēti, un to pieteikumu, kas atbildīs izvirzītajiem kritērijiem, autori tiks aicināti uz nākamo kārtu. Atlases procesa otrajā kārtā Jūs tiksiet aicināts/-a prezentēt savu ideju klātienē. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, izmantojiet resursus, kuri ir pieejami mūsu mājas lapā. Ja Jums radīsies papildus jautājumi, lūdzu, sūtiet tos mums uz e-pastu: [email protected]. Īpašos gadījumos mēs varam rast iespēju sniegt konsultācijas par neskaidriem jautājumiem aizpildot pietikuma anketu.  

Viens no izvēles kritērijiem ir sociālā ietekme – ko tas nozīmē? 

Sociālā ietekme ir ietekme uz bērnu dzīvi; tie ir risinājumi reālām un būtiskām problēmām, ar kurām ikdienā sastopas bērni. Šis risinājums var būt gan produkts, gan pakalpojums, kas nodrošina noteiktās sabiedrības problēmas risinājumu. 

Viens no izvēles kritērijiem ir finansiālā ilgtspēja – ko tās nozīme

Finansiālā ilgtspēja paredz, ka piedāvātais uzņēmējdarbības modelis vai finanšu stratēģija var uzturēt darbību ilgtermiņā. Mēs sniedzam atbalstu laikā periodā no viena līdz trim gadiem, un šajā laikā mēs sagaidām, ka izvēlētais indivīds veidos tādu darbības modeli, kuru varēs saglabāt un turpināt arī bez Reach for Change un pārējo partneru atbalsta. 

 

Viens no izvēles kritērijiem ir plaša mēroga potenciāls – ko tas nozīmē? 

Tās ir idejas, kas var tikt pilnveidotas un piemērotas ne tikai lokālai sabiedrībai, tādējādi ietverot lielāku bērnu skaitu. Tā var sākties kā maza mēroga iniciatīva, bet vēlāk, pēc kāda laika, paplašināties citviet valstī, reģionā un pasaulē, uzlabojot daudzu bērnu dzīvi.

Kā Jūs definējat bērnus - kāda vecuma grupa ir relevanta?  

Mēs atbalstam projektus, kas uzlabo dzīvi bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem. 

Vai organizācijai/ uzņēmumam ir jābūt dibinātam, lai pieteiktos konkursam? 

Nē, bet ja tieši Jūsu ideja tiks atbalstīta, Jums būs nepieciešams iziet organizācijas vai uzņēmuma reģistrācijas procedūru. 

Nevalstiskās organizācijas (NVO) vai biznesa kompānijas var pietiekties konkursam?   

Atbalsts tiks piešķirts indivīdiem. Organizācijas vai kompānijas var pieteikties, bet idejas iedvesmotājam ir jābūt indivīdam, kurš pārstāv organizāciju vai uzņēmumu. Vairākos gadījumos šī persona ir kompānijas dibinātājs. Tomēr, mēs atbalstam tikai tās kompānijas, kuru galvenais mērķis ir sociālā ietekme un izmaiņas sabiedrībā, un atbalsta saņemšanas periodā visa peļņa tiek atkārtoti ieguldīta darbībā vai attīstībā. 

Tiek meklētas jaunas idejas vai jau esošās organizācijas arī var pietiekties?  

Mēs meklējam sākumposma sociālās uzņēmējdarbības idejas, kā arī tādas idejas, kuras savā realizēšanā vēl nav sasnieguši pilnu potenciālu. Pieteikties var:

-          Persona ar pavisam  jaunu ideju (var būt jau iesaistīta kādā savas idejas realizēšanas posmā);

-          Persona, kam jau ir dibināta organizācija, tomēr, laika trūkums (pilna laika darbs citā organizācijā)  un citi šķērsli neļauj pilnībā fokusēties uz projektu;

-          Persona, kam jau ir dibināta organizācija, kas veiksmīgi darbojas kādu laiku, bet, kam ir nepieciešams atbalsts, lai mainītu darbības virzienu vai iesaistītos jaunā izaicinājumā.

Mūsu kritērijiem neatbilst:

-          Īstermiņa projekti, īpaši tādi, kuri tiks izbeigti pēc finansējuma saņemšanas pilnā apjomā (piem. filmas projekts).  Mēs finansējam idejas, kurām ir potenciāls attīstīties, ilgstoši darboties un augt;

-          Ilgtermiņa projekti, kas ir daļa no lielākas organizācijas (piem. skolēnu ēdināšanas programma). Finansējums tiek piešķirts sociālajam uzņēmējam un organizācijai kopumā (šajā gadījumā skolai), nevis vienam no organizācijas vairākiem projektiem. Tāpēc piedāvātai idejai ir jābūt vērstai uz organizācijas attīstību kopumā. 

Kāda veida idejas Jūs meklējat? 

Mēs meklējam idejas, kas var uzlabot daudzu bērnu dzīvi. Idejai ir jāietver biznesa modelis, kuram ir potenciāls kļūt par finansiāli ilgtspējīgu. Tomēr, sociālās uzņēmējdarbības galvenajam mērķim ir jābūt sociālai ietekmei, nevis peļņas gūšanai. 

Cik ilgā laika posmā es saņemšu atbalstu? 

Atbalsts tiek piešķirts vienam gadam. Mūsu sadarbība ar Jums tiks izvērtēta katra gada beigās un, pamatojoties uz šo analīzi, tiks pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanas turpināšanu. 

Kas man būs jādara, ja tieši mana ideja būs atbalstīta? 

Pirmkārt un galvenokārt, Jūs būsiet aicināts strādāt pilnu darba laiku un veltīt enerģiju idejas attīstībā un paplašināšanā. Turklāt, mēs prasīsim arī sniegt pārskatus par veikto darbību, lai mēs varētu izvērtēt Jūsu darba gaitu un tā sociālo ietekmi.

KONKURSA PĀRMAIŅU LĪDERIS 2020 - GALVENIE DATUMI

2. marts - 22. aprīlis: Pieteikumu iesniegšana

23. - 24. aprīlis: Pieteikumu izvērtēšana - pirmā atlase

Maijs (datumi tiks precizēti): Izvēlēto kandidātu intervijas ar ekspertiem

Maijs (datumi tiks precizēti): Pirmsinkubācijas apmācības

Maijs (datums tiks precizēts): Fināla prezentācijas žūrijai

1. jūnijs: Latvijas Pārmaiņu līderis 2020 uzvarētāja paziņošana

Pārmaiņu līderis 2020 konkursa atlases kritēriji

Piedāvātajai biznesa idejai jābūt:

  • Vērstai uz sociālas problēmas, ar ko saskaras bērni Latvijā, risināšanu;
  • Inovatīvai;
  • Sākumposma etapā vai gatavai būt attīstīai tālāk, lai iesaistītu daudz lielāku bērnu skaitu; 
  • Ar lielu sociālās ietekmes potenciālu; 
  • Ar paplašināšanas jeb mērogošanas potenciālu; 
  • Ar potenciālu kļūt par finansiāli pašpietiekamu. 

Kandidātam ir jābūt:

  • Uzņēmīgam; 
  • Apveltītam ar līderības spējām; 
  • Sociālo pārmaiņu virzītājam.